Zinek

Zinek je v lidském organismu obsažen v množství cca 2 g. Nejvíce je zinku v kůži, vlasech, očích, kostech, v játrech atd. Zinek je nezbytnou součástí mnoha enzymů metabolismů sacharidů, tuků, bílkovin a nukleových kyselin. Je nutný také pro genovou expresi (tedy tvorbu kopií genetické informace při dělení buněk). Je také součástí hormonu inzulinu, růstového hormonu a pohlavních hormonů. Mezi další funkce patří podpora hojení ran, imunitního systému a antioxidační aktivita.